Terapeuta zajęciowy

dodano: 2021.11.23 ważne do: 2021.11.30 wyświetleń: 33
Szczegóły ogłoszenia:
Dziś przedstawiamy Wam kierunek TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Czego Cię nauczymy?
- nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
- planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
- organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
- dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
A co dalej?                                                        
Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.

Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu przy ul. Św. Rocha 3a, Białystok

Kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym!
Nauka BEZPŁATNA 85 744 51 21
Obsługujemy w 3 językach: polskim, rosyjskim i białoruskim

 
Kontakt
Cosinus Białystok
Białystok Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: